Tin tuyển dụng

[HN] Tuyển dụng lập trình viên .net junior

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên .net junior với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên phân tích nghiệp vụ với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng cán bộ tư vấn giải pháp CNTT

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ tư vấn giải pháp CNTT với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng kỹ sư nghiên cứu phát triển

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nghiên cứu phát triển với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng lập trình viên Mobile IOS

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên Mobile IOS với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng nhân viên kiểm thử phần mềm

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kiểm thử phần mềm với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng PM dự án phần mềm

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng PM dự án phần mềm với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng cán bộ kinh doanh dự án khối khách hành doanh nghiệp lớn

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ kinh doanh dự án khối khách hành doanh nghiệp lớn với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng kỹ sư hệ thống

FSI cần tuyển dụng kỹ sư hệ thống với thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản từ 10 đến 15 triệu, hoặc cao hơn tùy năng lực. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay. Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2019
Xem thêm

Cơ hội nghề nghiệp tháng 3

Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI luôn coi trọng nguồn lực con người, bởi đó chính là nhân tố nền tảng trên con đường dẫn đến thành công cho doanh nghiệp.
Xem thêm