Hệ thống máy chủ & lưu trữ

Hệ thống máy chủ và lưu trữ cao cấp
Hệ thống máy chủ và lưu trữ cao cấp


Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ cao cấp:

 • Hệ thống máy chủ tiêu chuẩn công nghiệp: Cisco UCS, Dell PowerEdge, IBM System x, HP ProLiant, Oracle Sun x86...
 •  Hệ thống máy chủ UNIX chuyên biệt: IBM Power System, IBM System z, HP Integrity, Oracle SPARC...
 •  Hệ thống máy chủ dạng phiến: Cisco B-series, Dell Blade Server, IBM Flex System, HP BladeSystem, Oracle Sun Blade
 •  Hệ thống lưu trữ tập trung: HP StorageWorks, IBM System- Storage, EMC, NetApp
 •  Hệ thống tích hợp sẵn: Dell vStart & Active System, EMC VSPEX, IBM PureSystem, HP VirtualSystem & CloudSystem, Oracle SPARC SuperCluster, VCE VBlock

Lợi ích

 • Các giải pháp hệ thống máy chủ và lưu trữ do FSI cung cấp mang lại cho khách hàng những lợi ích:
 •  Xây dựng hạ tầng máy chủ và lưu trữ hoạt động hiệu quả dựa trên các công nghệ tiên tiến với chi phí đầu tư phù hợp
 •  Đảm bảo tính an toàn và liên tục cho hệ thống CNTT, phục vụ các hoạt động kinh doanh của khách hàng, sẵn sàng ứng phó với
 •  Các sự cố có thể xảy ra
 •  Đơn giản hoá các quy trình quản lý, vận hành và tuân thủ chính sách cho hệ thống CNTT của doanh nghiệp
 •  Giảm chi phí sở hữu và tối ưu hóa chí phí đầu tư của doanh nghiệp
 • Các doanh nghiệp đang trong quá trình chuẩn hóa hệ thống và chú trọng đến các vấn đề an ninh bảo mật hệ thống