Hạ tầng mạng

Giải pháp hạ tầng mạng
Giải pháp hạ tầng mạng

Tổng quan và lợi ích

Dựa trên nền tảng công nghệ cơ bản của Cisco cùng với khả năng tích hợp các sản phẩm, giải pháp của các hãng HP, IBM, Juniper... FSI có khả năng cung cấp giải pháp hạ tầng mạng tổng thể với nhiều nhóm giải pháp phù hợp từng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp có mô hình hoạt động, cách ra quyết định và có những đặc thù riêng theo ngành. FSI cung cấp những nhóm giải pháp theo ngành để phát huy hiệu quả các khoản đầu tư, phục vụ cho mục tiêu kinh doanh và phù hợp với năng lực khai thác công nghệ của doanh nghiệp.

Đối tượng khách hàng

 FSI cung cấp giải pháp hạ tầng mạng cho tất cả các đối tượng doanh nghiệp và tổ chức sử dụng hệ thống công nghệ thông tin:

- Giải pháp mạng cho các tổ chức tài chính, ngân hàng

- Giải pháp mạng cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất

- Giải pháp mạng cho các tổ chức sự nghiệp, nhà nước

- Giải pháp mạng cho các trường đại học và viện nghiên cứu

- Giải pháp mạng cho nhà cung cấp dịch vụ

- Giải pháp mạng cho khu đô thị