An toàn an ninh thông tin

Giải pháp An toàn an ninh thông tin
Giải pháp An toàn an ninh thông tin

Tầm quan trọng của An toàn an ninh thông tin

Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của CNTT, thông tin trở thành tài sản sống còn của bất cứ một tổ chức nào. Việc xây dựng một hệ thống an ninh thông tin nhằm loại bỏ các cuộc tấn công từ bên ngoài cũng như từ chính bên trong của tổ chức trở thành vấn đề tối quan trọng được quan tâm hàng đầu. FSI đã nghiên cứu để triển khai tư vấn mô hình an ninh thông tin tổng thể dành cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Mô hình này bao gồm các giải pháp và dịch vụ toàn diện nhất từ phần cứng, phần mềm đến các dịch vụ tư vấn bảo mật chuyên nghiệp để giải quyết mọi bài toán an ninh trong các tổ chức.

Mô hình giải pháp:

 

  • An ninh nhân sự:

Tài sản nhân sự là tài sản cốt lõi của tổ chức, doanh nghiệp. Các thông tin nhân sự: Tài khoản, mật khẩu giao dịch… là thông tin tuyệt mật. Do đó việc quản trị, giám sát nơi lưu trữ các thông tin trên là đặc biệt quan trọng. Rõ ràng, những kẻ tấn công không thực hiện đánh cắp từng tài khoản, từng mật khẩu mà thường sử dụng các tài khoản quản trị, các tài khoản đặc quyền để dễ dàng đánh cắp thông tin mật với số lượng lớn. Cho nên, hãy chắc chắn rằng, hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp được bảo mật tối đa trước những tấn công dạng này.

  • An ninh thông tin và dữ liệu:

Hơn 80% các cuộc tấn công là nhằm vào dữ liệu và thông tin quan trọng của doanh nghiệp và xu hướng của các Hacker đã chuyển dần từ các mục đích phá hoại sang mục đích tài chính.

Các giải pháp an ninh thông tin và dữ liệu sẽ cung cấp cho doanh nghiệp khả năng giám sát, quản lý dữ liệu theo thời gian thực, giám sát tập trung, cho phép doanh nghiệp tìm kiếm và phân nhóm các thông tin quan trọng, từ đó đưa ra các chính sách dựa trên hành vi người sử dụng.

Giải pháp cung cấp nhiều phương thức cảnh báo tức thời khi phát hiện sự vi phạm các chính sách như E-mail, SMS, SNMP, SIEM,... đồng thời giúp doanh nghiệp, tổ chức chủ động bảo vệ dữ liệu, thông tin quan trọng trước các tấn công nguy hiểm này.

  • Quản lý quy trình:

Trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống ứng dụng, các doanh nghiệp cũng cần chú trọng xây dựng quy trình hỗ trợ, xử lý mỗi khi hệ thống gặp sự cố. Việc tự động hóa các quy trình vận hành, quản trị, cũng như xử lý sự cố sẽ đảm bảo hệ thống được kiểm soát toàn thời gian và liên tục, giúp tối ưu hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.

+ Giải pháp được kết hợp tính năng giám sát mạnh mẽ, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như SSH, HTTP, cơ sở dữ liệu, thông tin dùng chung, để phân tích và đánh giá các hành vi vi phạm, từ đó đưa ra các báo cáo cụ thể cho phép người quản trị hoặc nhà điều tra xem lại tất cả những cảnh báo, các trường hợp vi phạm hay hồ sơ chi tiết của mỗi đối tượng liên quan.

+ Giải pháp cho phép giám sát hoạt động của các quy trình doanh nghiệp, theo dõi việc tuân thủ quy trình và đánh giá, quản lý các rủi ro có thể xảy ra, đồng thời phân loại quy trình theo các tiêu chí mà doanh nghiệp yêu cầu. Vận hành hệ thống ứng dụng, giám sát và xử lý sự cố một cách dễ dàng, tập trung và tự động.

  • Quản lý cơ sở hạ tầng:

Bảo mật cơ sở hạ tầng CNTT là một phần hết sức quan trọng trong nền tảng an ninh thông tin của doanh nghiệp. Một hạ tầng CNTT vững mạnh sẽ là nền móng cho việc phát triển các hệ thống mới, các ứng dụng mới phục vụ kinh doanh, sản xuất hiệu quả.

Bảo vệ cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp có thể là sự đề phòng hư hỏng, mất hạ tầng vật lý, đề phòng các mối đe dọa gián tiếp và lỗ hổng như: mất một dịch vụ tiện ích, sơ hở trong việc kiểm soát truy cập vật lý, hay mất các thành phần vật lý quan trọng. Bảo mật một cách hiệu quả yêu cầu hệ thống quản lý tập trung cho phép có sự tương quan giữa các yếu tố đầu vào khác nhau, bao gồm tài sản, nhân viên, khách hàng,…

Khối khách hàng

Để có được những giải pháp toàn diện về an ninh thông tin, bảo mật hệ thống, chuyển giao công nghệ tốt nhất đến khách hàng, FSI đã xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn, kỹ sư triển khai, quản lý dự án chuyên nghiệp ở tất cả các lĩnh vực bảo mật, an ninh thông tin. FSI hiện tại là đối tác cao cấp của nhiều hãng sản xuất, cung cấp giải pháp, dịch vụ bảo mật lớn trên thế giới như Cisco, HP, IBM,…

Một số khách hàng truyền thống của FSI trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin: