Virtualization and Cloud Computing

Virtualization and Cloud Computing
Virtualization and Cloud Computing

Giới thiệu giải pháp

Ngày nay, một trong những ưu tiên hàng đầu của hầu hết các doanh nghiệp là làm sao quản lý dữ liệu của tổ chức, khách hàng và đối tác một cách hiệu quả. Để có thể quản lý tốt kho dữ liệu đó, trước hết các doanh nghiệp phải đầu tư chi phí đáng kể cho trang thiết bị (phần cứng, phần mềm, mạng…) cũng như cho nguồn nhân lực quản trị. Bên cạnh đó, bài toán về khả năng mở rộng, nâng cấp thiết bị, mức độ bảo mật và sẵn sàng của dữ liệu luôn là những vấn đề hóc búa mà doanh nghiệp phải đối mặt.

  Cùng với sự phát triển của giải pháp ảo hóa nói riêng và công nghệ điện toán đám mây nói chung, những bài toán khó về đầu tư, xây dựng hạ tầng và cả ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp dần dần đã được giải một cách dễ dàng hơn. Trong đó giải pháp Private Cloud chính là mô hình phù hợp giúp giải quyết một cách hiệu quả bài toán về chi phí đầu tư và chi phí vận hành hệ thống CNTT đã nêu trên.

Mô hình giải pháp ảo hóa:

          

FSI cung cấp các giải pháp tư vấn, quản lý và cải tiến các giải pháp:

  • Ảo hóa hạ tầng server 
  • Ảo hóa hạ tầng datacenter
  • Xây dựng & quản lý private cloud
  • Xây dựng & quản lý public cloud
  • Xây dựng & quản lý hybrid cloud

Lợi ích khách hàng

  • Tự phục vụ theo nhu cầu (On-demand self-service)

Người dùng chỉ cần gửi yêu cầu thông qua cổng thông tin hệ thống (web Portal) của doanh nghiệp khi có nhu cầu, hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu của người dùng như: tăng thời gian sử dụng server, tăng dung lượng lưu trữ một cách dễ dàng.

  • Dùng chung tài nguyên (Resource pooling)

Các tài nguyên ảo trong Private Cloud sẽ được cấp phát động tùy thuộc vào từng nhu cầu sử dụng của người dùng, giúp tăng cường hiệu quả phục vụ tài nguyên so với cách cấp phát tài nguyên tĩnh truyền thống, đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dùng.

  • Tăng cường tính liên tục, sẵn sàng

Giải pháp đảm bảo tính liên tục, khả năng sẵn sàng caovà dự phòng thảm họa cho các doanh nghiệp. Phân lớp bảo vệ khỏi việc gián đoạn dịch vụ và mất mát dữ liệu như: di trú nóng máy ảo, hoạt động không phụ thuộc phần cứng, sao lưu và phục hồi sử dụng công nghệ tránh trùng lặp dữ liệu,…

Khối khách hàng