Dịch vụ CNTT

Dịch vụ bảo trì và tối ưu hóa hệ thống

337 Views

Hệ thống máy chủ và lưu trữ hoạt động không như mong muốn và thường xuyên bị quá tải là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà doanh nghiệp thường gặp phải. Đội ngũ chuyên gia FSI sẽ giúp khách hàng kiểm tra, phân tích và nhận diện nguyên nhân, đồng thời thiết kế và triển khai các phương án tinh chỉnh. Không dừng lại ở đó, FSI sẽ tối ưu hoá môi trường máy chủ và lưu trữ của doanh nghiệp cũng như xây dựng lộ trình mở rộng và phát triển cho hệ thống. Đó cũng là cách mà chúng tôi giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí đầu tư hạ tầng máy chủ.

Lợi ích

 Các giải pháp hệ thống máy chủ và lưu trữ do FSI cung cấp mang lại cho khách hàng những lợi ích:

  • Xây dựng hạ tầng máy chủ và lưu trữ hoạt động hiệu quả dựa trên các công nghệ tiên tiến với chi phí đầu tư phù hợp
  • Đảm bảo tính an toàn và liên tục cho hệ thống CNTT, phục vụ các hoạt động kinh doanh của khách hàng, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra
  • Đơn giản hoá các quy trình quản lý, vận hành và tuân thủ chính sách cho hệ thống CNTT của doanh nghiệp Giảm chi phí sở hữu và tối ưu hóa chí phí đầu tư của doanh nghiệp